PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Almanca - Türkçe Sözcük Anlam


tomqoliq
06-27-2008, 16:07
Almanca - Türkçe Sözcük Anlam

Inhalt / İçindekiler

I. TEIL / BÖLÜM: Karşılaştırmalı Dilbilgisi (Almanca - Türkçe)

Grammatik / Dilbilgisi

Das Alphabet, Wortstellung- Personalpronomen und Verb – Ort

KAPİTAL-1

I- Alphabet - Alfabe

II- Laut - Ses

III- Subjekt – Özne

IV- Die Personalpronomen - Şahıs zamirleri

V- Präsens – Şimdiki Zaman

VI- Fiillerin kökündeki son harflere göre şahıs çekim ekleri

VII- Fragen & Antworten - Sorular & Cevaplar

VIII- Aşağıdaki kalıpları dili öğrenirken günlük konuşmalarda kullanabiliriz

IX- Wortstellung – Sözcük dizilişi

X- W-Frage - Soru Zarfları

KAPİTAL-2

Sein– olmak

II- Die Possesivpronomen - İyelik zamirleri

III- Geschwister? - Kardeşler?

IV- Was sind Sie von Beruf? Mesleğiniz nedir?

V- Plätze – Yerler

VI- Nahrung und Essen - Yemek ve yiyecekler

VII- Obst, Gemüse und Fleisch/ meyva, sebze ve et

VIII- Länder und Nationalitäten - Ülkeler ve Milliyetler

IX- Haus und Möbel - Ev ve mobilya

X- Transportmittel - Ulaşım araçları

KAPİTAL-3


Verb „haben“, Zahlen - Unbestimmter Artikel - Negation „nicht“ – „kein“

I- Die Artikel – Tanımlayıcılar

II- Unbestimmter Artikel - Belirsiz Artikel

III- haben - sahip olmak

IV- Artikeller nasıl belirlenir?

V- Artikel kullanılmayan durumlar

VI- Die Zahlen und zählen (0-100) – Sayılar ve saymak
VII- Richtung – Yön

VIII- Verneinung mit „nicht“ – Negation with „nicht“ - „nicht“ ile olumsuzlukKAPİTAL-4Zeit - Bestimmter Artikel - Starke Verben

I- Pronomen / ein-Wörter - Zamirler

II- Plural Form – Çoğul

III- Starke Verben - Kuvvetli Fiillerin Präsens’de çekimi

IV- Uhrzeit – Saatler

V- W-Fragen – W-Soruları

VI- Phrasen mit Zeit – Zamanla ilgili bazı kalıplar

KAPİTAL-5


Trennbare Verben, Imperativ

I- Trennbare Verben - Ayrılabilen Fiiller

II- Untrennbare Verben - Ayrılmayan fiiller

III- Trennbar oder untrennbare Verben - Ayrılabilir veya ayrılamaz fiiller

IV- Imperativ - Emir Kipi