PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Cases Of Nouns


sniper
05-15-2008, 10:37
CASES OF NOUNS - İSİMLERİN HALLERİ


possessive case /pı'zesiv keys/- mülkiyet hali

İsimlerin mülkiyet hali (tamlayan hali) aşağıdaki kurallara göre yapılır.

1. İsmin mülkiyet hali tekil isimlerin sonuna ('s) konularak yapılır.

the girl's hat kızın şapkası
the teacher's book öğretmenin kitabı
a policeman's shirt bir polisin gömleği

Mehmet's friend Mehmet'in arkadaşı
Tom's house Tom'un evi
the horse's legs atın bacakları
a child's toy bir çocuğun oyuncağı
Turkey's exports Türkiye'nin ihracatı

Sonu (s) ile bitmeyen çoğul isimler de ('s) ile mülkiyet haline girerler.

the women's shoes kadınların ayakkabıları
the children's toys çocukların oyuncakları
2. (s) ile sona eren çoğul isimlere sadece (') ilave edilir.

the girls' hats kızların şapkaları
the soldiers' barracks askerlerin kışlası
the students' school öğrencilerin okulu
the cows' horns ineklerin boynuzları
the dogs' tails köpeklerin kuyrukları

3. Sonu (s) ile biten özel isimler ('s) veya sadece (') alırlar. Her iki şekil de mümkündür:

Mr Jones's father Bay Jones'un babası
Mr Jones' father Bay Jones'un babası

4. Birleşik isimlerde son ismin sonuna ('s) ilave edilir.

His father-in-law's bag Kayınpederinin çantası
My mother-in-law's hat Kayınvalidemin şapkası

5. Bir şeye sahip olan kişiler birden fazlaysa sadece son isme ('s) ilave
edilerek mülkiyet haline sokulur.

Turgut and Selma's dog Turgut ve Selma'nın köpeği
The girl and her friend's Kız ve arkadaşının dairesi
flat
Your mother and father's Annen ve babanın odası
room


('s) ve (of) ile mülkiyet halinin kullanılışı

Genel olarak ('s) ile mülkiyet hali insan ve hayvanlar için kullanılır. Yani ('s) ilavesinin yapılacağı isim bir insan veya hayvan gösteren isim olmalıdır. Örneğin, man (adam), teacher (öğretmen), the pilot (pilot), Mr Smith (Mr Smith), the horse (at), the bird (kuş)

Selim's pen Selim'in kalemi
the workman's shoes işçinin ayakkabıları
the pilot's hat pilotun şapkası
the pilots' hats pilotların şapkaları
the cat's tail kedinin kuyruğu
the elephant's teeth filin dişleri
Gordon's friends Gordon'un arkadaşları
the soldiers' gun askerlerin silahı
the soldier's gun askerin silahı

Cansız varlıklara ait isimlerin mülkiyet hali bu isimlerin önüne of getirilerek yapılır.

of the door kapının
the key of the door kapının anahtarı

of the garden bahçenin
the walls of the garden bahçenin duvarları

of the church kilisenin
the doors of the church kilisenin kapıları

of the trees ağaçların
the leaves of the trees ağaçların yaprakları

of the room odanın
the window of the room odanın penceresi

of the table masanın
the legs of the table masanın ayakları

Cansızların mülkiyet halinin of ile yapılması kuralına uymayarak, insan ve hayvanlar için kullanılan ('s) ile mülkiyet hali yapılan isimler şunlardır:

a. Gemi ve diğer deniz araçları.

the ship's deck geminin güvertesi
the yacht's crew yatın tayfası

b. Zamanla ilgili sözcükler.

a week's holiday bir haftalık tatil
today's newspaper bugünün gazetesi
five days' work beş günlük iş
twenty minutes' break yirmi dakikalık istirahat
tomorrow's program yarının programı
an hour's time bir saatlik zaman
half a day's walk yarım günlük yürüyüş
yesterday's news dünün haberi
ten minutes' delay on dakikalık gecikme
an hour's wait bir saatlik bekleyiş

c. Para isimleriyle birlikte worth sözcüğü kullanıldığı takdirde.

fifty billion liras' worth of elli milyar liralık evler
houses
a dollar's worth of food bir dolarlık yiyecek
two pounds' worth of iki paund'luk çiçek
flowers

d. Bazı deyimlerdeki isimler.

a stone's throw bir taş atımı (mesafe)
the journey's end yolculuğun sonu
at his wit's end şaşırmış
in the mind's eye hayalde, düşte
the water's edge su kenarı

e. İşyeri gösteren isimler genellikle ('s) almış durumda kullanılarak onu izleyecek (sahip olunan) isim kaldırılır.

butcher's (butcher's shop) kasap (kasap dükkânı)
chemist's (chemist's shop) eczane (eczane dükkânı)

f. Bazı cümlelerde bu sözcüğü tekrarlamamak için sahip olan isme ('s) eklenerek sahip olunan isim kaldırılır.

This is my chair, and this is Bu benim sandalyem, bu annemin-
my mother's. kidir.
She brought your letters Sizin mektuplarınızı getirdi, fakat
but she didn't bring Tom's. Tom'unkini getirmedi.
Is it your book or your O senin kitabın mı yoksa kız kar-
sister's? deşininki mi?

Bu cümlelerde mother's isminden sonra chair, Tom's isminden sonra letters, sister's isminden sonra book tekrarlanmamıştır.

g. Bazı durumlarda bir cümlede hem of hem de ('s) ile yapılmış iki mülkiyet hali birden bulunur.

a friend of Hasan's Hasan'ın bir arkadaşı
a book of Hemingway's Hemingway'in bir kitabı
a play of Arthur Miller's Arthur Miller'in bir piyesi


('s) ve (of) kullanılmadan yapılmış isim tamlamaları

Türkçede olduğu gibi İngilizcede de iki isim yan yana gelerek bir tamlama yaparlar. Bu tamlamalar bazan iki yalın isimden, bazan bir isim ve ing alarak isim olmuş sözcükten oluşur.
college library kolej kitaplığı
garden gate bahçe kapısı
kitchen table mutfak masası
summer holiday yaz tatili
travel agent seyahat acentesi
winter clothes kış giysileri
petrol tank benzin deposu
tennis court tenis kortu
bottle-opener şişe açacağı
love story aşk öyküsü
car driver oto sürücüsü
traffic lights trafik ışıkları
river bank nehir kenarı

fruit picking meyve toplama
weight-lifting ağırlık kaldırma
stamp-collecting pul toplama
bird-watching kuş gözleme
surf-riding sörf yapma

waiting list bekleme listesi
fishing-rod balık oltası
dining-room yemek odası
driving licence sürücü belgesi
swimming pool yüzme havuzu