PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bartın


kAcAhK
05-01-2008, 18:00
BARTIN

Bartın, Karadeniz Bölgesini bati bölümünde yer alan bir ilimizdir.Doğuda Kastamonu, doğu ve güneyde Karabük, batıda Zonguldak illeriyle komşudur. Kuzey bölümü sahil şeridi olan ilin yüzölçümü 2143 km2’dir. Adini,kenarinda kuruldugu Bartin Irmagi`nin antik cagdaki isminden(Parthenios)alan kent,tarihi Paphlagonia antik kentlerinden Sesamos (Amasra), Kromna (Kurucaşile) ve Erythinoi (Çakraz) i sinirlari icerisinde bulundurmaktadir.

07 Eylül 1991 tarihinde il statüsüne kavuşan Bartın`ın 4 ilçesi(Merkez, Amasra, Ulus ve Kurucaşile) , Kozcağız,Hasankadı,Arıt,Abdipaşa ve Kumluca beldeleriyle birlikte 264 köyü vardır.

http://www.singlix.com/karadeniz/uzay/ISS004-E-10646_bartin.jpg

Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 130492'dir. Bunun 35992'si ilçe merkezinde, 94500'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; ? belde (http://tr.wikipedia.org/wiki/Belde), ? köy (http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6y) ve ? mahalleden (http://tr.wikipedia.org/wiki/Mahalleden) oluşmaktadır.

http://www.klimik.org.tr/graphx/tularemi/inkumu%20-%20BARTIN.jpg

İLÇELERİ

Amasra, Bartın

Amasra, Batı Karadeniz Bölgesinde (http://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz_B%C3%B6lgesi), Bartın (http://tr.wikipedia.org/wiki/Bart%C4%B1n) iline bağlı bir ilçedir. Son yıllarda turizm (http://tr.wikipedia.org/wiki/Turizm) potansiyelindeki artışla dikkat çekmektedir.

Denize doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı birer liman görevi gören iki koy ve ana karaya bağlı ve bağımsız adaları ile eşsiz bir görsel güzelliğe de sahip olan Amasra hem 3000 yıllık tarihi, hem çekicilik (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ekicilik) ve balıkçılığa dayanan yerel sanatları, hem de kendini çevreleyen ormanlık alanları ile görülmeye değer yerlerden biridir. Amasra halen özgün balık lokantaları, temiz orta boyuttaki otelleri ve sayısız ev pansiyonuyla turizme katkıda bulunmaktadır.

http://www.yazturizmi.com/images/mekanlar/buyuk/amasra3.jpg

Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 16122'dir. Bunun 6338'si ilçe merkezinde, 9784'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; belde (http://tr.wikipedia.org/wiki/Belde), köy (http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6y) ve mahalleden (http://tr.wikipedia.org/wiki/Mahalleden) oluşmaktadır.

http://www.ulukayakoyu.com/amasra/amasra01.jpg


Kurucaşile, Bartın

Kurucaşile, Bartın (http://tr.wikipedia.org/wiki/Bart%C4%B1n_%28il%29) ilinin Amasra (http://tr.wikipedia.org/wiki/Amasra) ve Ulus (http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulus_%28il%C3%A7e%29&action=edit) ile birlikte 3 ilçesinden biridir. Bartın (http://tr.wikipedia.org/wiki/Bart%C4%B1n) şehir merkezine 52 km uzaklıkta Karadeniz (http://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz) kıyısında şirin bir ilçedir.

Coğrafya ve iklim

http://www.bartin74.net/images/kurucasile/ksile_yeni_01.jpg

Kuzeyinde Karadeniz (http://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz), güneyinde Bartın (http://tr.wikipedia.org/wiki/Bart%C4%B1n_%28il%29), doğusunda Cide (http://tr.wikipedia.org/wiki/Cide) ve batısında Amasra (http://tr.wikipedia.org/wiki/Amasra) ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin rakımı deniz seviyesinden 1500 metreye kadar çıkmaktave arazi eğimi % 50'dir. İlçenin kuzeyi Karadeniz (http://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz), güneyi Küre Dağları (http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%BCre_da%C4%9Flar%C4%B1n%C4%B1 n&action=edit) bir uzantısı olan Karadağ, Kayaardı ve Karsaduran dağları ile çevrilidir olup zeytin ve sandal burunları ile sınırlanan koylar üzerinde kurulmuştur. Karaman Meydan köyleri arasında fok balıklarına mahsus 10x10x10 ebadında kıyı mağarası vardır. 159 KM2'lik yüzölçümünün %40'ı ormanlarla çevrili olan ilçede tarım alanı yok denecek kadar azdır. İlçede tipik Karadeniz iklimi hakim bulunmaktadır. Buna göre kışları soğuk ve yağışlı yazları ise ılık ve yağışlı geçmektedir.

http://www.gamsizseyyah.com/images/gezi/izmir/solo%20karadeniz/23.jpgTarih

Bölgede ilk olarak Hititler döneminde yaşayan Pala ve Kaşkalar'ın yaşadığı, sonraları Fenikeliler, Karyalılar ve Akalar dır.M.Ö. 306 yılında Kurucaşile'de Kromna medeniyeti yer alır. ilçenin o dönemdeki adıda buradan gelmektedir. Kromna Anadolu’ nun Paflogonya bölgesinde Karadeniz' in kıyısında kurulmuş bir eski çağ kentidir.

İyon, Lidya, Pers, Amastrist, Pontus, Roma ve Bizans dönemlerini yaşayan Kurucaşile 1460 yılında artık bir Osmanlı kenti olacaktır.

Cumhuriyetimizin ilanından 1957 yılına kadar Bartın İlçesine bağlı nahiye olarak kalan Kurucaşile, 19.06.1957 yılında çıkarılan bir kanunla İlçe olmuş ve Zonguldak İline bağlanmıştır. 1991 yılında Bartın’ın İl yapılmasıyla beraber Bartın’ın İlçesi olmuştur.

Nufus ve Ekonomi

İlçe nüfusunun büyük bir bölümü tarım ve hayvancılığın yanı sıra, maden ocakları ile ahşap tekne yapımcılığı yapmaktadır. Kurucaşile de son 30 yıla kadar Osmanlı donanmasının savaş gemilerinden, yük gemilerine kadar pek çok gemi tipi yaratılmıştır. Bu geleneksel meslek son 30 yılda farklı 3 aşama geçirmiştir.Yük gemisi, Balıkçı Teknesi, Yatçılık…

Kurucaşile ahşap tekne yapımcılığının kendine özgü kalitesi, bu el emeği göz nuru mesleğin yaşamasında ve bölge hayatına damgasını vurmasında önemli bir neden olmuştur. Yapımcılığın kalitesi mesleğin devamını, mesleğin devamı ise yapım kalitesini artıran kültür alışverişini sağlamıştır.

Ahşap tekne yapımcılığı, hızla değişen dünya koşullarında varlığını sürdürebilen, usta – çırak eğitimi ile köklü bir meslek olmuştur. Bu geleneksel meslek, 1998 yılında öğretime açılan Ahşap Yat Yapımı Anadolu Meslek Lisesi ile çağdaş bilim ve teknoloji metotları ile beslenen bir yapıya kavuşmuştur.

İlçe’ de balıkçılık da önemli boyutlarda yapılmaktadır. Balıkçılıkla geçimini sağlayan nüfus oranı’ da hayli yüksektir.

İlçenin en önemli gelir kaynaklarından birisi de fındıktır. Yaklaşık 1100 çiftçi, 6374 dönümlük arazi de fındık tarımı yapılmaktadır.

Ulus, Bartın

Ulus, Bartın (http://tr.wikipedia.org/wiki/Bart%C4%B1n) ilinin bir ilçesidir (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0l%C3%A7e).

http://www.kaliteliresimler.com/data/media/303/uluyayla.jpg

Ulus’un tarihinin M.Ö.3000 yıllarına kadar dayandığı kabul edilmektedir. M.Ö.800 ile 2000 yılları arasında bölgeye ilk önce doğudan, sonra batıdan akınlar, göçler olmuş, Hititlerle (http://tr.wikipedia.org/wiki/Hitit)çağdaş (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87a%C4%9Fda%C5%9F)Gasgolar (http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gasgolar&action=edit) uzun süre bu bölgede barınmışlardır. Anadolu Selçukluları (http://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu_Sel%C3%A7uklular%C4%B1) zamanında Ulus Candaroğulları Beyliğinin (http://tr.wikipedia.org/wiki/Candaro%C4%9Fullar%C4%B1_Beyli%C4%9Fi) sınırları içinde kalmıştır.
Osmanlılar (http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1lar) zamanında ilçe küçük bir yerleşim merkezi olarak kalmış, herhangi bir ticari, siyasi ve askeri olaya sahne olmamıştır.

Ulus,Safranbolu (http://tr.wikipedia.org/wiki/Safranbolu) ilçesine bağlı nahiye durumunda iken 8 Ağustos 1944 yılında İlçe olması nedeni ile Zonguldak (http://tr.wikipedia.org/wiki/Zonguldak) iline bağlanmıştır. 28 Ağustos (http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fustos) 1991 gün ve 3760 sayılı kanunla Bartın (http://tr.wikipedia.org/wiki/Bart%C4%B1n) ilçesinin il olması üzerine Ulus, Bartın (http://tr.wikipedia.org/wiki/Bart%C4%B1n) iline bağlanmıştır.
İlçe genelde engebeli araziye sahiptir. Bölgenin esas bitki örtüsü ormandır.Denizden ortalama yüksekliği 200 metre olup,yüzölçümü 713 Km2 dir.
Turizm yönü henüz keşfedilmemiş 4000 kişinin yaşadığı doğa ile iç içe şirin bir ilçedir.

Nüfus

http://www.bartin.gov.tr/modules/Photo_Gallery/gallery/images/1141977100_bartin-ins-02.jpg

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 28822'dir. Bunun 3598'si ilçe merkezinde, 25224'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; ? belde (http://tr.wikipedia.org/wiki/Belde), ? köy (http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6y) ve ? mahalleden (http://tr.wikipedia.org/wiki/Mahalleden) oluşmaktadır.

http://www.ulukayakoyu.com/bartin_fotolari/bartin01.jpg

__________________