PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İzmir Koçluk Eğitimi


sayginnlp
12-17-2014, 02:22
İzmir Koçluk programı, ile yaşamınızın tüm alanlarıyla ilgili farkındalık kazanırsınız. Bu hizmet sayesinde sahip olduğunuz içsel kaynaklara ulaşıp değişime, dönüşüme, kararlara ve planlamaya ilişkin tüm cevapları kendi kendinizden öğrenme fırsatına sahip olabilirsiniz.

Amacımız; size soracağımız güçlü sorular ve uygulayacağımız yöntemlerle en derin bilgilerinize ulaşmanızı sağlamak. Ne kadar yaratıcı olduğunuzu görmeye hazır mısınız?
Coaching kelimesinin Türkçe karşılığı olan yoldaş kelimesine uygun olarak amacımız; yürüdüğünüz yol boyunca nötr ve önyargısız şekilde size ayna tutmak.

"Bir adama herşeyi öğretemezsiniz yalnızca içindekileri bulmasına yardım edebilirsiniz."
Galileo....
Koçluk Programında kimler faydalanabilir ?
Doğru hedefler belirleyip, etkin ve verimli çalışarak başarıyı yakalamak isteyen tüm çocuklarımız ve gençlerimiz için
İzmir Yaşam Koçluğu;
Koç bireylerin kendilerini keşfetmelerine, problemlerini çözmelerine ve fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olan kişidir.

Sizi yönlendirmek ya da sorularınıza yanıt vermek yerine, sorular sorarak sizin yanıtları bulmanıza yardımcı olur. Yaşamdan ne istediğinizi ve önceliklerinizi belirlemenize, hedefler koymanıza ve bunlara nasıl ulaşacağınızı görmenize yardımcı olur… Bunu yaparken çözüme odaklı bir biçimde çalışır ve geçmişe takılıp kalmaz. Koçluk yan yana yapılan yolculuktur…

Yaşam koçu ise;
İşinden başını kaldıramamaktan, yakınlarına ve kendine vakit ayıramamaktan yakınan ya da hayatta ne yapmak ve ne olmak istedikleri konusunda belirsizlik yaşayan kişilerin yaşamlarını dengeleyen ve yaşamlarına anlam kazandıran kişidir. Bunun sonucunda bireyler, yaşam kalitelerini artırmak için ulaşmak istedikleri hedefleri ve bunun için hangi becerilere ihtiyaç duydukları belirler, hazırlanan eylem planı ile pozitif enerji aldıkları aktivitelerle diğer sorumluluklarını entegre etmeyi başarırlar.

İzmir Öğrenci Koçluğu,
Yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan kişiler için destek amaçlı bir kişisel gelişim programıdır. Kendini, çeşitli beceri alanlarında geliştirmek isteyen, hedef ve önceliklerini belirlerken, harekete geçmek için cesarete ve yardıma gereksinim duyan kişilerin tercih ettiği bir süreçtir

Koç, kişinin amaçlarını belirlemesini, amacı gerçekleştirecek plan ve yol haritasının yapılmasını sağlar. Planların uygulanması ve sonuca ulaşması için uygun sistemler geliştirir. Kişilerin bu planları uygularken ihtiyaç duyacağı beceri ve yetkinlikler koçun desteği ile kazandırılır ve hayata geçirilir.
Öğrenci Koçluğu; öğrenciler için çok önemli bir yol arkadaşlığıdır. Onu sonuca götürmek konusunda önemli bir misyon üstlenmektedir.

Öğrencilerin yaşadıkları genel sıkıntılar doğru ve gerekli adımları atamamak, hedef belirleyememiş olmak nedeniyle motivasyon sorunları yaşamak ve harekete geçememek, kararlılığı sürdürememek şeklinde özetlenebilir.

Öğrenci Koçluğu; Bizler öncelikle koçluk yaptığımız kişiye kendini tanıtıyoruz, ona güçlü ve zayıf yanlarını gösteriyoruz. Daha sonra yaşam programı hazırlıyoruz. Sınav için ders programı değil. Yaşamın tüm alanlarından faydalanabileceğini, sınava hazırlanmanın yaşamdan kopmak anlamına gelmediğini öğretiyoruz uygulamalarla. Bu uygulamalar bilinçaltı süreçlerine uygun şekilde devam ediyor. Daha sonraki süreçte verimli ders çalışma tekniklerini uyguluyoruz.

Öğrenciler nereye, nasıl, ne kadar sürede varacağını bilmenin özgüveni ile aradaki farkı açıyorlar. Zamanla hedefler değişiyor, gelişiyor ve yükseliyor. Bizler kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyip çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Bu da etkisini kısa sürede gösteriyor.
Başarı için kalpte inanç, kolda kuvvet, elde iş, kafada bilgi gerektiğini deneyimletmeye çalışıyoruz.

İzmir Kariyer Koçluğu,
Koçluğun Türkiye’de son yıllarda konuşulmaya ve üzerinde çalışılmaya başlandı. Kariyer yolcuğunuzda önemli sorun- işsizlik, terfi alamamak, mesleki seçimlerde ikilem yaşamak gibi sorunlar yaşamıyorsanız büyük ihtimalle kariyer koçuna gitmeyi hiç aklınıza bile getirmezsiniz. Çok önemli problemler olmadan da hedeflerinize doğru kariyer koçluğundan yararlanabilir ve hedeflerinize hızlı bir şekilde yol alabilirsiniz.
Kariyer Koçluğunda, mevcut durumunuzun ve olmak istediğiniz durumun net fotoğrafını çekerek sizi hızlı adımlara ikinci kareye taşıyan güçlü ve somut bir sistemin üzerine kurulu sistemdir.

İzmir Yönetici Koçluğu,
Kurumlarda insan faktörünü birincil öncelik olarak tutma zorunluluğu vardır. Özellikle yöneticilerin kalitesi, karar alma, uygulama ve liderlik becerileri, kurumun kalitesini ve gideceği yönü belirlemekte çok anlamlı bir rol oynar. Çalışanların bağlılığı ve çalışma verimi, çoğu zaman yöneticileriyle olan ilişkilerine göre değer kazanır.

Bugün rahatça diyebiliriz ki, kurumların başarısı, yöneticilerinin başarılarıyla doğru orantılıdır.
Koçluk becerileri, aynı zamanda liderlik yetkinliklerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Koçluk hizmeti alan bir yönetici, sadece kendine değil, ekibine ve çalışanlarına da koçluk yapmayı öğrenir.

Yöneticiler, diğer çalışanlara göre daha detaylı ve sistematik düşünme sürecinde ve zorunluluğunda olan insanlardır. Sadece organizasyondaki kişileri değil, işin kendisini ve verimliliğini de yönetirler.
Doğru ve zamanlı karar alabilme, kurum içi iletişimi etkin kılma, çalışanların eğitimi, empati kurabilme, vizyon sahibi olma, iletişim becerileri ve benzeri konularda uzmanlaşmak, bir yöneticiyi diğer yöneticilerden daha ileri götüren özelliklerdir.

Tüm bunları biraraya getirdiğimizde, bir yöneticinin koçluk hizmetinden faydalanmasının kendisine ve kurumuna ne denli değer kattığını görmek daha kolay olacaktır.
İzmir Satış Koçluğu ( Sales Coaching )
Daima durmaksızın satınız. Bunun için de satış sanatını bilmiyorsanız hemen öğreniniz. Zira, satmak artık bir sanat bir ilim haline gelmiştir. Dünyadaki tüm iş adamlarına buradan şu kelimeler ile seslenmek istiyorum. Satınız, daima satınız, hep satınız.Satmak günümüzde yepyeni bir ilimdir. Bu yüzden her ilim gibi usulleri, esasları, şekilleri, şubeleri, özellikleri vardır.
Bu inkar edilemeyecek kadar açıktır.Satış pazarlama ile ortaya çıkar, yoksa önceden var olan bir şey değildir Bugün iş dünyasındaki hemen hemen herkes iki çeşit liderliğin olduğunu bilir; eski liderlik ve yeni liderlik. Eski liderlik insanları yönetmeye dayanıyordu.
Yeni liderlik ise insanları olabilecekleri kadar iyi olmaları için güçlendirmeye dayanıyor. Yeni liderliğin asıl konusu mikro idare yapmaksızın yönetmek. Bunun için de koçluk, yani herhangi bir şirkette olabilecek en önemli şey olan rekabet becerisi gerekli.
Ne yazık ki bu, nedense müdürlerin pek çoğunun yoksun olduğu, pek azının edindiği bir beceri. İşte bu kitap, bir satış müdürünün önce kendini, sonra da kendi gelişimleri için sorumluluk alıp sıradanlıktan sıradışılığa geçiş yolculuğu yapmalarına yardımcı olarak başkalarını bir satış koçuna nasıl dönüştürebileceğini gösterir. Bu kitap, kendine koçluk yapabilen, çok verimli ve birbirine bağlı bir satış gücünü de beraberinde getiren bir satış koçluğu kültürünün neden ve nasıl oluşturulacağını gösterir.

Günümüzde iş dünyasındaki satış müdürünün önce kendini, sonra da kendi gelişimleri için sorumluluk alıp sıradanlıktan sıra dışılığa geçiş yolculuğu yapmalarına yardımcı olarak başkalarını bir satış koçuna nasıl dönüştürebileceğini gösteren program. Kendine koçluk yapabilen, çok verimli ve birbirine bağlı bir satış gücünü de beraberinde getiren bir satış koçluğu kültürünün neden ve nasıl oluşturulacağını gösterken mükemmel satış sonuçları yaratan bir program.

Satış ekiplerinin kendilerine özgü ve hedeflerine odaklı farklı bir yaşamları vardır. Satış koçları, satış yöneticilerinin ve ekiplerinin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları aşamaları birlikte belirlemek, çizdikleri yola sadık kalarak bu aşamaları en verimli biçimde geçirmek amacını güden koçluktur.

İzmir Kurumsal Koçluğu;
İşletmeler zaman içinde organizasyonel değişim geçirebilirler.Özellikle birleşme, büyüme, yaygınlaşma , küçülme, yeni bir iş alanına girme gibi durumlarda işletmelerin koçluk hizmeti almaları büyük yarar sağlar.
Organizasyon Koçluğu , kurumsal farkındalık kazandırır.Vizyon,misyon ve hedefler belirlenir.İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar,işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur.

Organizasyon koçluğunda kurum içi "iletişim" ve "takım ruhu" esastır. Bireylerin kurumsal farkındalıkları artırılarak motivasyon ve verimlilik sağlanır. Tüm çalışanların görüşleri dikkate alınır,farklı konularda beyin fırtınaları yapılarak, yaratıcılık geliştirilir. Kaynakların verimli kullanılması ve performans artışı ile rekabet gücü artırılır.

Spor Koçluğu;
Sporcunun, konsantre olmasını, hedefe doğru biçimde yönlenmesine, zihinsel olarak rahatlamaya ve yarışmaya hazırlanmasına yardımcı olan kişi ya da ekiptir…
Saygın Danışmanlık hemen hemen her kültürde popüler olan futbol oyununun nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak yepyeni bir yöntemle spor dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uyguluyor.

İlişkiler Koçluğu;
Yaşam koçluğu dallarından biridir. Bireyin kendisiyle olan ilişkisini ve bu ilişkiden dışarı yansıyan görüntüsünü görmeye ve değerlendirmeye çalışır. Kişilerin birbirleriyle, kendileri ve bulundukları kurum arasında, kurumların birbiri ile ilgili iletişim ve davranış tarzlarına bakmaya yardımcı olan bir hizmettir.

Takım Koçluğu ,
Bu Eğitim, KOÇLUK yaklaşımı ile, takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlama sanatını öğretmek ve Takım üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirmek amacı ile hazırlanmıştır.
Stresle başa çıkma tekniklerini hayatıma nasıl taşıyabilirim?gibi gelişime ve değişime açık tüm soruları ve konuları içinde barındırıp cevaplarını arayan çalışan çalışmayan her yaştaki kişiler koçluk alabilirler. Bir koçluk görüşmesi yapmak için ortada bir sorun olması gerekmiyor, hayata dair aklınıza gelebilecek her şey bir koçluk konusu olabilir. İyi bir Koçluk görüşmesinde, neden sorusundan daha çok, nasıl sorusuna yer vardır.
Yaşam aksiyonu sever. Yaşam koçunuz Cemal KONDU ile geleceğinizi şekillendirmeye hazır mısınız?
İzmir Koçluk Eğitimi hakkında daha detaylı bilgi isterseniz İzmir Koçluk Eğitimleri alanında da eğitim ve seminer hizmetleri veren firmamızın İzmir Koçluk Eğitimi (http://www.sayginnlp.com/tr-TR/Blog/kocluk/izmir-kocluk-egitimi-404) (Saygın Coaching & Consulting) web adresini ziyaret edebilirsiniz.