PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Turtle Mental Aritmetik


sayginnlp
12-05-2014, 04:13
Bilgisayar teknolojisinin ilk temellerinin bu abaküs tarafından atıldığını ve bu kültürü ona borçlu olduğumuzu biliyor musunuz? Bilgisayarın tarihi, 2000 yıl kadar önce abaküsün icadıyla başlamıştır. Hepimizin ilkokuldan tanıdığı abaküs, tahta bir çerçeveye takılı çubuklardan ve bu çubuklara geçirilmiş boncuklardan oluşuyor. Bu boncukların sağa sola ettirilmesiyle, kullanıcı temel kuralları kullanarak dört işlem problemlerini çözebiliyor.

Abaküs, hesaplama amacıyla kullanılan en eski araçtır. Abaküs basit bir cihaz olmasına rağmen zaman içerisinde özellikle, kısa zamanda verdiği isabetli sonuçlarla ne kadar önemli bir araç olduğunu kanıtlamıştır. Abaküsün çocuklar için önemi de aslında bu basitliğinden ileri gelmektedir. Çocuklar, basit olan bu araçla, zaman içerisinde basit işlemlerden karmaşık hesaplamalara uzanan bir yolculuğa çıkarlar. Kısaca çocuklar basit ve zevkli bir yolla karmaşık matematiksel hesapların üstesinden gelmeyi öğrenebildikler; bu yüzden abaküsü severler ve ona bir oyun edasıyla yaklaşırlar.

Matematik soyut düşünme becerisi gerektirir ve bu yetenek çocuklarda en son gelişen zihinsel düşünme becerisidir. Geleneksel matematik eğitiminde bu durum göz önünde bulundurulmaz. Ancak abaküsle matematiğe başlayan bir çocuk matematiği somutlaştırarak öğrendiği için yaşıtlarından bir adım öne geçer. Turtle Mental Aritmetik proğramı sorobana dayanmaktadır.

Soroban onbeşinci yüzyılda Japonya'ya Çin'den gelmiş olan ve günümüze kadar çok yaygın olarak kullanılan doğuya ait bir çeşit abaküstür. Her hanede üstteki bir adet ve alttaki dört adet boncukların pozisyonları değiştirilerek, istenen her sayı sorobanda görsel olarak gösterilebilmektedir. Soroban mental aritmetik sistemi toplama, çıkarma, bölme, çarpma ve birçok büyük hesaplama işlemlerini hızla yapmanızı sağlamaktadır. Elektrikli bir hesap makinesine bağlı kalmak yerine, soroban mental aritmetik sistemini kullanmayı öğrenmek çocuklar için mükemmel bir beyin eğitimidir. İki yıllık bir egzersizden sonra, gerçek bir soroban kullanmaya ihtiyaç kalmamaktadır. Hafıza tarafından 5 ile 15 yaş arasındaki çocuklar için geliştirilmiş olan Mental Aritmetik eğitiminde hesaplamaları yapmak için akli göz tekniği ile beyinde bir soroban şekli canlandırılmaktadır.

Öğrenciler zihinlerine sanal bir bilgisayar yerleştirmiş gibidir. Bu inanılmaz beceri, elektronik hesap makinesinden veya bilgisayardan çok daha hızlıdır. Turtle Mental Aritmetik programının getirdiği kazanım bu mucizevi beceriden ibaret değildir. Asıl kazanç bu program süresince sağlanan, zeka ve bellek gelişimi, dikkat, odaklanma ve özgüvenin güçlenmesi gibi unsurlarla genel olarak yükselmiş bir zihinsel kapasitedir. Turtle Mental Aritmetik Programın başarısı, aslında her insanda var olan ancak atıl duran potansiyel kapasiteyi harekete geçirmekte yatmaktadır.

Beynimizin iki tarafında belli bir görev bölüşümü, çeşitli işlevler açısından bir tür paylaşım olduğu ve iki beynimizin bir iletişim, koordinasyon ve işbirliği içinde düşünce, karar, davranış da dahil tüm faaliyetlerimizi yönettiği konusunda hemfikirdirler.

Bu yaklaşım çerçevesinde beynimizin sol yarım küresi akademik beyin, sağ taraf ise sanatçı beyin olarak adlandırılmaktadır. İnsanların, kişilikleri, davranış biçimleri, öğrenme tarzları gibi pek çok özellik, hangi beynin baskın olduğuna bağlı olarak farklı biçimde ortaya çıkar.

Turtle Mental Aritmetik Beyin Geliştirme Sistemi hafızaya kaydetme ve saklama yeteneğidir. Fakat bu yetenek kalıcı değildir. Bunun kalıcı olabilmesi görsel hafızanın gelişmesine bağlıdır. Turtle Mental Aritmetik beyin geliştirme sistemi görsel hafızayı geliştirir.

Turtle Mental Aritmetik beyin geliştirme sistemi, Modern donanımıyla, Arge ekibi ve Alanında uzman eğitmenlerimizle, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenme ilkelerinden hareketle, güçlü, dinamik ve farklı bir sistem sunmaktadır.

Turtle Mental Aritmetik beyin geliştirme merkezlerinde öncelik olarak öğrenciye Abaküs (Soroban) kullanılması öğretilmektedir. Abaküs kullanmayı öğrenen öğrenciler daha sonra zihinlerinde Abaküsü canlandırarak dört işlemi hesap makinasından daha hızlı bir şekilde zihinden yapmayı öğrenirler. Bu işlemleri yaparken parmakları ile zihinlerindeki boncukları taşıyarak işlem yaparlar.

Öğrenciler Turtle Mental Aritmetik Beyin Geliştirme Sisteminde Abaküs kullanımını öğrenirken, Çift el eğitimi ile sağ ve sol beyin lopları aynı anda eğitim faaliyetlerine katıldığından, öğrencilerin zekâ gelişimleri daha dengeli biçimde sağlanmaktadır.

Turtle Mental Aritmetik Beyin Geliştirme Eğitimin son aşamasında öğrenciler işlemleri parmakları kıpırdatmaya ihtiyaç duymaksızın yapabilir hale gelirler. Hesap makinası kadar hızlı işlem yapabildiklerinden kendilerine olan özgüvenleri kat kat artar.

Zihinsel aritmetik tekniklerini birleştirerek beyinde sinerji yaratıp, öğrencilerin öğrenme ve matematiksel becerilerini, onları gören insanların ağzını açık bırakacak derecede geliştiren bir sistemdir. Turtle Mental Aritmetik Beyin Geliştirme eğitimi beynin her iki yarım küresini birlikte ve dengeli kullanmayı sağlayarak çocukların daha etkili ve verimli düşünmelerini ve beyinlerini daha etkin kullanmalarını sağlamaktadır.

Bugüne kadar insan beyninin çalışması konusunda önemli araştırmalar yapılmış ve ilginç gerçekler ortaya çıkmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, insanoğlunun beyin potansiyelinin ancak % 6-7'sini kullanabildiği ifade edilmektedir. Araştırmalar, sağ beynin ritim, uzman bilinci, bütünlüğü görme, hayal gücü, hayal kurma, renk, boyut konularında; sol beynin ise, sözcükler, mantık, sayılar, ardışıklık, çizgisellik, analiz, listeleme, yazma gibi konularda yetenekli olduğu sonucunu elde etmiştir. Ortaya çıkan diğer çarpıcı bir gerçek ise, beynin lobları arsında bir iletişim ağı olduğu, tam bir zihinsel gelişimin her iki lobun çalıştırılması ve aradaki iletişimin sağlıklı olması sonucu gerçekleşebileceği gerçeğidir.

Turtle Mental Aritmetik Beyin Geliştirme Sistemi aynı zamanda işitsel algılama, dinleyerek anlama ve hafızalarının geliştirilmesi konusunda fayda sağlar.

Turtle Mental Aritmetik Beyin Geliştirme Sistemi Bilimsel aktivitelerle, öğrencilerin sayısal işlemleri, kendi normal hızından daha pratik ve daha hızlı yapabilmeleri için öğrencilerin bireysel hız farklılıkları dikkate alınarak, gizli potansiyelleri geliştirilmektedir. Turtle Mental Aritmetik Beyin Geliştirme eğitimi; öğrencilerin algılama, düşünme, yorumlama ve sağlıklı sonuç değerlendirme becerilerini geliştirilmektedir. Turtle Mental Aritmetik Beyin Geliştirme eğitimi; öğrencilerin abaküs görüntüsünü zihinlerinde canlandırmaları sağlanarak, onların, soyut kavramları somutlaştırma, tasarım, hayal etme, dikkat, konsantrasyon, hafıza ve odaklanma yetenekleri daha da artmaktadır.

Düşünce Haritaları Eğitimi: Zihin haritalama bireylerin ve kurumların öğrenmelerini, verimliliklerini arttıran, yaratıcı ve etkili bir tekniktir. Fikirleri ve iç görüleri kâğıt üzerinde yakalamaya yarayan, devrimsel bir sistemdir.

Hızlı Öğrenme Eğitimi: Hızlı öğrenme eğitimi, öğrencilerin bilgiye, anlayarak çok kısa bir sürede ulaşmalarını ve sınavlarda ek zaman kazandırarak daha başarılı olmalarını sağlar.

Sayısal işlemlerde ABAKÜS kullanımının öğrenilmesi ile başlayan program, bir süre sonra Abaküs'ün kaldırılması ile sürer ve öğrenciler işlemleri hızlı bir şekilde tamamen zihinden yapmayı öğrenirler.

Kısaca Turtle [B Mental Aritmetik[/B] Beyin Geliştirme Sistemi; bilgisayar, hesap makinesi, kağıt, kalem gibi hiç bir araç kullanılmaksızın, yalnızca insan zihninin gücü ile yapılan aritmetik işlem yöntemidir. Bu olağanüstü becerinin yanı sıra, asıl kazanç programın sağladığı, zeka ve bellek gelişimi, dikkat, odaklanma ve özgüvenin güçlenmesi gibi unsurlarla genel olarak yükselmiş bir zihin kapasitesidir.

Hafıza Teknikleri Eğitimi: Hafıza teknikleri eğitimi beyin hücreleri arasındaki bağların sayısını arttırarak hafızanın gelişmesini ve bir anlamda beynin gençleşmesini sağlamaktadır. Sonuçta öğrenme daha kolay gerçekleşmekte ve öğrencilerin sınav başarısı artmaktadır.

Turtle Mental Aritmetik eğitmenleri bire bir danışmanlık ve eğitim modeline uygun olarak tasarlanmış salonlarda 4 kişilik özel gruplarda kendi potansiyelleri keşfetmelerini yönelik özel bir programdır.

Turtle Mental Aritmetik eğitmenleri insan psikoloji konusunda özel eğitimler aldığından öğrenciler sadece Mental Aritmetik metodoloji ile bağımlı kalmazlar. Turtle Mental Aritmetik eğitmenleri aynı zamanda hızlı öğrenme, hafıza, insan psikoloji, motivasyon ve potansiyeli artırmak konusunda özel eğitimler almışlardır.

Turtle Mental Aritmetik eğitmenleri almış oldukları uluslararası sertifikasyon eğitimi sonrasında da eğitmenlikte yeterli düzeye gelince kadar özel ilgi ile yetiştirilmektedir.

Turtle Mental Aritmetik bünyesinde, hayatın nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle gelişim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.

Turtle Mental Aritmetik tarafından yaşamın en önemli aktörlerini profesyonel hale getirmeyi hedefleyen bir proje geliştirildi. Bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçlarını saptayan eğitmenler yetiştirilir. Bu çalışmalar Kurumsal Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.


Eğitmenlerimiz en önemli farkı Türkiye'de bir ilk olan insan psikolojinden anlayan özel danışmanların bulunmasıdır. Öğrencilerin psikolojileri ve ruh hallerini anlayabilen eğitmenler Mental Aritmetik metodoloji etkisini en üst düzeye taşımaktadır.

Turtleİzmir mental aritmetik Eğitiminin temel amacı; Öğrenciler zihinlerine sanal bir bilgisayar yerleştirmiş gibidir. Bu inanılmaz beceri, elektronik hesap makinesinden veya bilgisayardan çok daha hızlıdır. Turtle Mental Aritmetik programının getirdiği kazanım bu mucizevi beceriden ibaret değildir. Asıl kazanç bu program süresince sağlanan, zeka ve bellek gelişimi, dikkat, odaklanma ve özgüvenin güçlenmesi gibi unsurlarla genel olarak yükselmiş bir zihinsel kapasitedir. Turtle Mental Aritmetik Programın başarısı, aslında her insanda var olan ancak atıl duran potansiyel kapasiteyi harekete geçirmekte yatmaktadır.

Beynimizin iki tarafında belli bir görev bölüşümü, çeşitli işlevler açısından bir tür paylaşım olduğu ve iki beynimizin bir iletişim, koordinasyon ve işbirliği içinde düşünce, karar, davranış da dahil tüm faaliyetlerimizi yönettiği konusunda hemfikirdirler.

Mental Aritmetik Eğitmenliği hakkında daha detaylı bilgi isterseniz Turtle Mental Aritmetik Eğitimleri alanında da eğitim ve seminer hizmetleri veren firmanın Turtle Mental Aritmetik web adresini ziyaret edebilirsiniz.
Site Sahibi : Saygın Coaching & Consulting

Sitenizin avantajlı tarafı: Kolay gezilebilir ve şık olması.